Wat heeft de K.B.O zijn leden te bieden.

 

Landelijk heeft de K.B.O. 190.000 leden, waardoor ze ook enige invloed op de politiek kan uitoefenen.
De afdeling Limburg telt 35.000 leden.

Waarvoor kunt u bij ons voor terecht:

Belangenbehartiging:
Gezondheidszorg.
Pensioen.
Koopkracht.
Ledenservice :
Keuring rijbewijs.
Belastingservice.
Ouderenadvisering.
K.B.O. pas korting.
Vervoerservice.
Computerservice

Voor een jaarlijkse bijdrage van € 25,= bent u al lid.
U kunt dit bedrag overmaken op rek. NL41RABO0156313944 t.n.v. KBO Sint Wilbert Geijsteren.
U mag hiervoor aan alle activiteiten deelnemen.
Kijk voor alle activiteiten op ons jaarprogramma (klik op de link hieronder).

JAARPROGRAMMA

Als u zich als lid wilt aanmelden, download dan het formulier uit onderstaande link, vul dit in en lever het in.

AAMELDINGS FORMULIER LEDEN

Wilt u meer inlichtingen dan kunt u het contact formulier op deze website invullen of contact opnemen met de secretaris op e-mail adres : secretaris@kbogeijsteren.nl