BILJARTEN

Het hele jaar door wordt er wekelijks op de dinsdag middag gebiljart van 13:30 uur
tot 16:30 uur in het Gemeenschapshuis te Geijsteren aan de Dorpstraat nr. 15.
Alleen tijdens de vakantie sluiting van het Gemeenschapshuis is er geen biljarten.