Vrijwilligers

K.B.O. Geijsteren heeft een diversiteit aan vrijwilligers.

Het bestuur is zeer trots op deze groep mensen, die er voor zorgt

dat allerlei activiteiten gedaan kunnen  worden en het voortbestaan

van de K.B.O. waarborgt.

Het is erg moeilijk om vrijwilligers apart te benoemen, omdat

er zoveel mensen zijn die de K.B.O. een warm hart toedragen

en zich inzetten voor de gemeenschap, dat wij ongetwijfeld

mensen zouden vergeten.