Visie

K.B.O. Geijsteren heeft oog voor alle senioren in Geijsteren en is zich bewust van de grote diversiteit binnen deze groeiende groep mensen. K.B.O. Geijsteren streeft naar een respectvolle en humane samenleving, waar generaties ruimte bieden aan elkaar en waar voor alle groepen van senioren een volwaardige positie is weggelegd. K.B.O. Geijsteren ziet in onze maatschappij kansen en mogelijkheden voor jong en oud als we samen op zoek willen gaan naar de toegevoegde waarde die we voor elkaar kunnen hebben. Zo kunnen wij zichtbaar maken dat de verschillende  groepen en generaties binnen onze samenleving  samen inhoud kunnen geven aan een goed en gelukkig leven.  K.B.O. Geijsteren is ontstaan vanuit de katholieke traditie. Ze is zich ervan bewust dat daar in onze hedendaagse samenleving  en ook in de eigen vereniging, heel verschillend over wordt gedacht. Dat neemt niet weg dat waarden als zorg voor elkaar, gemeenschapszin , solidariteit en verantwoordelijkheid ook in deze tijd nog  steeds de waarden zijn, die richting geven aan ons beleid.

 

Missie

K.B.O. Geijsteren richt zich op alle senioren in Geijsteren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen  jongere vitale senioren en oudere, vaak meer kwetsbare senioren. K.B.O. Geijsteren wil deze groepen met elkaar in contact brengen en ervoor zorgen dat ze voor elkaar van betekenis zijn.

K.B.O. Geijsteren heeft als kerntaken:

     Belangenbehartiging

     Dienstverlening

     Sociale samenhang

     Ontmoeting